Nancy Qian - Yale

The Institutional Causes of China’s Great Famine, 1959-1961

    Date:  10/23/2013 (Wed)

    Time:  3:30pm- 5:00pm

    Location:  Seminar will be held on-site: Social Sciences 111

    Organizer:  Erica Field


Meeting Schedule: Login or email the organizer to schedule a meeting.

    All meetings will be held in the same location as the seminar unless otherwise noted.

    9:30am - Rafael Dix-Carneiro

   10:00am - Rachel Kranton

   10:30am - Juan Carlos Suarez Serrato

   11:00am - Xiao Yu Wang

   11:30am - Duncan Thomas

   12:00pm - Lunch w/Daniel Yi Xu, students

    1:30pm - Daniel Yi Xu

    2:00pm - Joe Hotz

    2:30pm - Hugh Macartney

    3:00pm - Manoj Mohanan

    3:30pm - Seminar Presentation (3:30pm to 5:00pm)

    6:00pm - Dinner with Erica Field, Xiao Yu Wang